Flytting av stevne 1105015 1S

Publisert: 03.04.11

Spesialfelt stevnet 12.06.2011 er nå flyttet til18.09.2011

Dette pga at vi trenger mere tid på vårparten for og ferdigstille

 feltløype og få denne godkjent.

Tilbake

site.right.text